Havängslamm består av c:a 1200 tackor fördelat på pälsfår (gotländska utegångsfår) och vita får, så kallade sveafår, som är en korsningsprodukt innehållande finullsfår och köttrasfår. Sommartid strövar tackorna med sina lamm fritt omkring på Ravlundafältet som är c:a 800 ha. Vintertid bor djuren vid sina stall i Haväng och Blåherremölla.

På heden betar också våra ca 70 kor tillsammans med sina kalvar. Dom är en blandning mellan Angus, Highland cattel. Dom vistas hela ute hela året runt.

Alla betesdjur i Haväng bidrar till den fantastiska biologiska mångfalden som finns på heden runt Ravlunda skjutfält.
Floran av sandstäpp är unik trivs alldeles utmärkt i det karga näringsfattiga och vindutsatta havslandskapet. För att kommande generationer ska få uppleva detta är det en förutsättning att det betas.
Den artrikedom av växter djur och insekter som har skapats på betesmarkerna är vår skyldighet att bevara. Redan när Linne gjorde sen Skånska resa så uppmärksammade han detta unika område. Djuren som kan gå ute året om är redan kryddade av havets sälta och alla vilda örter som växer i området.
Djuren är Krav godkända vilket innebär att det inte används gifter eller konstgödning det naturliga kretsloppet bevaras i möjligaste mån.
Alla kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden genom välja att äta kött som produceras på områden som detta.

De äldre fåren klipps kring midsommar, lammen i september eller vid installning. Ullen sorteras och säljs till Tyskland, Toarpssäteri och andra hugade spekulanter.

Vårt lammkött säljer vi genom Gröna lammet, som är en ekologisk förening för Krav-godkända lammköttsproducenter. Det går också att beställa lamm direkt av oss på gården.

Skinnen som ju är en sällsynt fin biprodukt till köttet på speciellt de rena pälsfåren säljs hemma på gården eller sommartid i vårt lilla café i Haväng, i Baskemölla hos http://www.elisabethpalm.se/  och Havängsbodarna i Kivik har ofta våra skinn också.

Vi säljer också livdjur i mån av tillgång och vi är naturligtvis fria från maedi .

Vid frågor om fåren

 

Kontakta Elisabet, Ulf. Följ oss gärna på  www.facebook.com/Havängs-Lantbruk

tel: 0706 – 95 79 31
tel: 0768 – 85 93 78
tel: 0703 – 96 59 67
tel: 0735 – 63 69 91

SONY DSC

 

SONY DSC

image