Havängslamm består av ca 1200 tackor fördelat på pälsfår (gotländska utegångsfår) och vita får, så kallade sveafår, som är korsningar av bl.a finullsfår och köttrasfår. Sommartid strövar tackorna med sina lamm fritt på Ravlunda skjutfält som är ca 800 ha. Vintertid bor djuren vid sina stall i Haväng och Blåherremölla.

På heden betar också våra ca 70 kor tillsammans med sina kalvar. Korna, som är en blandning av angus och highland cattle, vistas ute året runt.

Alla betesdjur i Haväng bidrar till den fantastiska biologiska mångfalden som finns på heden runt och på Ravlunda skjutfält.
Sandstäppens flora är unik för det karga, näringsfattiga och vindutsatta landskapet. För att kommande generationer ska få uppleva detta är det en förutsättning att det betas.
Den artrikedom av växter djur och insekter som har skapats på betesmarkerna är vår skyldighet att bevara. Redan när Linne gjorde sin skånska resa så uppmärksammade han detta unika område.
Djuren som kan gå ute året om är redan kryddade av havets sälta och alla vilda örter som växer i området. De är KRAV-godkända vilket innebär att det inte används gifter eller konstgödning och det naturliga kretsloppet bevaras i möjligaste mån. Alla kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden genom välja att äta kött som produceras på områden som detta.

De äldre fåren klipps kring midsommar, lammen i september eller vid installning. Ullen sorteras och säljs till Tyskland, Toarpssäteri och andra hugade spekulanter.

Vårt lammkött säljer vi genom Gröna lammet, som är en ekologisk förening för KRAV-godkända lammköttsproducenter. Det går också att beställa lamm och nöt direkt av oss på gården. Kontakta Sara 070-396 59 67 eller Hanna 073-846 64 33.

Skinnen som är en fin biprodukt till köttet på speciellt de rena pälsfåren säljs hemma på gården (samma nummer som till köttet) eller sommartid i vårt lilla café i Haväng.

Vi säljer också livdjur i mån av tillgång och vi är naturligtvis fria från maedi.

Vid frågor om fåren

Kontakta Sara, Emelie eller Hanna. Följ oss gärna på  www.facebook.com/Havängs-Lantbruk

Sara tel: 0703 – 96 59 67

Emelie tel: 0735 – 63 69 91

Hanna tel: 073-846 64 33

SONY DSC

SONY DSC

image